Sümboolika

Sümboolika

Põlva maakonna sümboolika

Põlva maakonna vapil on kuldsel kilbil kolm musta istuvat kobrast langeva talana

Maakonna vappi võivad kujunduselemendina kasutada kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega Põlvamaa Omavalitsuste Liit, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ ja nende asutused.

Teised isikud, asutused ja organisatsioonid võivad kasutada maakonna vappi kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel Põlvamaa Omavalitsuste Liidu loal.Põlva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Põlva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105 × 165 cm.

Maakonna lipu kasutamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Maakonna lippu võivad kasutada Põlvamaa Omavalitsuste Liit, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ, nende asutused, maakonna delegatsioonid maakonna esindamisel ja maakonna elanikud või Põlvamaa Omavalitsuste Liidult loa saanud isikud, asutused ja organisatsioonid. Maakonna lippu võib kasutada laualipuna ning kujunduselemendina kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel.

Maakonna lipp heisatakse alaliselt riigimaja hoonel. Lippu võib heisata maakonna kohaliku omavalitsuse üksuse organi hoonel ja maakonna lipuväljakul. Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste riikide lippudega. Maakonna lipu heiskamise osas on jäetud kaalutlusõigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule. See laiendab lipu heiskamise võimalusi ning annab võimaluse maakonna eripära arvestades lipu heiskamist reguleerida. Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast.

Maakonna vapi ja lipu kasutamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Siseministri määrus (29.12.2017) "Maakondade sümbolite kehtestamine"

Vapi legend

Põlvamaal ei ole ajaloolist eellast. Maakond on moodustatud Võrumaa, Tartumaa ja Petserimaa valdadest. Seoses sellega puudusid maakonnal oma vapp, lipp ja muud sümbolid.

1990. aastal toimus maakonnsisene konkurss maakonna vapi, lipu ja muude sümbolite leidmiseks, kusjuures tingimuseks oli see, et uuel vapil ei tohi esineda ajalooliste maakondade elemente või nende kombinatsioone.

Konkursi tulemusena valiti Põlva maakonna vapiks kuldsel kilbil kolm musta kobrast langevas diagonaalreas.

Vapiloomade valikul lähtuti sellest, et koprad tulid Pihkva oblastist samal ajavahemikul Eestimaale, kui moodustati Põlva rajoon, seega nad sümboliseerivad teatud määral rajooni saamislugu. Kolm on neid seepärast, et rajoon moodustus kolme endise maakonna valdadest. Teiseks oli kobras väga haruldane loom Eestimaal, kelle praegune algkodu on Põlva maakonnas Mäda järve ääres. Kolmandaks iseloomustab kobras vapiloomana Kagu-Eesti suhtelist ökoloogilist puhtust, kus puudub reostav tööstus.

eu