Põlvamaa tänukiri

PÕLVAMAA TÄNUKIRI

Põlvamaa tänukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks oluliste saavutuste eest.

Kõigil sh asutustel on õigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule esitada ettepanekuid Põlvamaa tänukirjaga autasustamiseks.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus.

TAOTLUSVORM

Põlvamaa Omavalitsuste Liit võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta. 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidule saab ettepanekuid esitada jooksvalt e-postile polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva hiljemalt 10 päeva enne planeeritud autasustamist.

Tänukirja annab üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees või tema volitatud esindaja.


Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

 

eu