Uudised

Põlvamaa rahvakultuurispetsialist on Taisto Uuslail
2022-04-28 20:11:00

Alates 12. aprillist töötab Eesti Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialistina Taisto Uuslail.

Taisto Uuslail on kultuuriga kokku puutunud nii riigisüsteemis, omavalitsuses kui kolmandas sektoris vabatahtlikuna. Lisaks on ta lõpetanud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia pärimusmuusika eriala pärimuslaulu suunal ning Tallinna Ülikooli meediarežissööri erialal raadiorežissööri suunal, teatas Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Taisto esimene kontakt rahvakultuuriga oli Viljandi Näidislastemuusikakool, kus Kalle Tamra tutvustas pärimuselemente muusikas. "Tõnu Sepa eraõpilasena sain nuusutada vanaaja muusikat ja pille. Seejärel tuli Viljandi Folk. See on kultuslik sündmus, kus lihtsalt tuleb kohal olla ja nautida maailma pärandkultuuri,“ ütles Põlvamaa rahvakultuurispetsialist. Lisades, et Kagu-Eesti rahvakultuuri tõi tema ellu Podekrati Ülle ettepanek luua Moisekatsi Elohelü festivalile oma signatuur. "Nii see tehtud sai ja kestab siiani. Tookord olin Pedagoogikaülikooli tudeng ja olime seejärel kogu kursusega praktikal Põlva raadios. Sama ajal toimusid Rõuges "Juhan Jaik 100” sündmused, kus sain reportaaže teha. Vaheaastatele mahub veel palju kokkupuuteid rahvakultuuriga, sh 2013. aasta, kus lõin kaasa Uma Pido loomisel. Minust sai eestlaulja pärimuslaulujadas koos Tauli Anu, Kalkuni Mari ja Kalla Urmasega. Oli võimalus kogeda sündmuse loomise köögipoolt Võru Instituudi rahvaga läbi käies. Vedasin ka tookordset Uma Laulu võistlust.“

Suur osa rahvakultuurist seostub Taistole puiduga, käsitöö ja rahvusliku ehitusega. "Haanjas rajasime talgutööna uue traditsioonilise palk-suitsusauna Kaaratautsal. Taastasime vana suitsusauna Puspuris. Talgutöösid on veel teisigi olnud. Näiteks Väike-Maarjas andsime uue elu vana tallihoone katusele. Lisaks koobassauna rajamine Soomes ja tampsaviseina talgud Rootsis. Käsitööga tegelesin põhjalikumalt Gaia Koolis Tallinnas, kus vedasin 2015-2020. aastani laste meisterdamise ringi ja hiljem tehnoloogiatunde. Gaia Kooli üks peamine suund on pärimuskultuur,“ märgib Uuslail.

Põlvamaa rahvakultuurispetsialisti asukohaks on jätkuvalt Kesk 20, 63308 Põlva. Ühendust saab telefonil 5749 3451 või e-posti aadressil taisto.uuslail@rahvakultuur.ee

Eesti Rahvakultuuri Keskuse maakondade rahvakultuuri spetsialistid nõustavad maakondades rahvakultuuriga tegelevaid inimesi, asutuste- ja kodanikuühenduste esindajaid ning on rahvakultuuri valdkondliku andmekogu pidajad. Lisaks loovad nad eeldusi UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamiseks, koguvad, korrastavad ja levitavad maakondades rahvakultuuri alast informatsiooni. Samuti teevad ettepanekuid maakondades tegutsevate inimeste ja ühenduste tunnustamiseks ning aitavad tagada maakonna tasandil laulu- ja tantsupeo protsessi jätkusuutlikkust. Teevad koostööd üleriigiliste keskseltsidega, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, omavalitsusliitudega, kohalike omavalitsusüksustega ning maakondades tegutsevate ja rahvakultuuri alast tegevust korraldavate organisatsioonidega.

eu