Põlvamaa aukiri

Põlvamaa aukiri

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

Kõigil sh asutustel on õigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule esitada ettepanekuid Põlvamaa aukirjaga autasustamiseks.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus.

TAOTLUSVORM

Põlvamaa Omavalitsuste Liit võib aukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta. 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidule saab ettepanekuid esitada jooksvalt e-postile polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva hiljemalt 10 päeva enne planeeritud autasustamistVabariigi aastapäeva vastuvõtul tunnustamiseks oodatakse kandidaate igal aastal jaanuarikuu jooksul!

Aukirja annab üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees või tema volitatud esindaja.


Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

PÕLVAMAA AUKIRJA ON PÄLVINUD:

2023

Külli Ots - Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja;

Erika Mark - Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktor;

Merike Saan - Naisrühm “Tantsurõõm”, rühmavanem;

Tiina Hoop - Saverna  raamatukogu direktor; 

Caspar London - maailmameister vibulaskmises 2022

Rihard Rammul - maailmameister vibulaskmises 2022

Keit Kuklase - maailmameister Indiacas 2022

Janika Usin - maailmameister Indiacas 2022

Mikko Jušin - maailmameister Indiacas 2022

Hanna-Marleen Oras - maailmameister vibulaskmises 2022

Kristi Johanson - maailmameister tõukeratta sõidus 2022

Timo Varik - maailmameister Indiacas 2022

Kristjan Solodov -  maailmameister Disgolfis 2022

2022

Liivi Tamm - Eesti rahvamuusikatöötluse festivali „Mooste Elohelü“ projektijuht

Küllike Kaldoja – Kanepi valla sotsiaaltöö spetsialist;

Tiia Kütt – Räpina valla finantsjuht;

Vaike Meesak - Kanepi Perearstipraksise juht;

Aigar Nuuma – Tõukerataste MM Põlvamaale tooja

2021

Kaire Hääl - Põlva Lasteaed Pihlapuu direktor

Malle Mägi -  Vastse-Kuuste Kooli õpetaja

2020

Katrin Satsi - Põlva Politseijaoskonna juht, oma töös seadnud esikohale lähisuhtevägivalla ennetamise. 

Mare Värton - Põlva Lasteaed Lepatriinu kauaaegne õpetaja.

Andre Laine - Kagu-Eesti tantsupidude pealavastaja, Meie Stuudio juht ja tantsuõpetaja. 

Argo Must - Pikaaegne ettevõtja ja järjepidevuse kandja, Koolimaa talu peremees.

Margot Suur - Tuntud ja tunnustatud professionaalne lauluõpetaja, kelle laululapsed on pälvinud väga palju erinevaid tunnustusi ja kõrgeid kohti, seda nii riiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel. 

2019

Esti Taal - Naiskodukaitse Põlva ringkonna tegevliige alates aastast 2009. 

Meelis Maidla - Aastaid matkade korraldamise ja juhtimisega tegelenud Põlva matkaklubi president.

Martin Ruus - Põlvamaa mainesündmuse Intsikurmu Festival programmijuht ja MTÜ Munalinn juhatuse liige.

Kaido-Meinhard Kukli - Põlva FC Lootos noorte jalgpallitreener ja FC Lootos naiskonna peatreener.

Milvi Hirvlaane - Tunnustatud lektor ja koolitaja, aktiivne Kanepi valla kultuuriloo koguja, talletaja ja tutvustaja.

2018

Esta Sokman - Pikaaegne rahvatantsurühmade juhendaja ning rahvatantsu traditsioonide hoidja ja edasi kandja maakonnas.

Linda Varul - Valgjärve piirkonna eakate seltsingu "Sügiskuld" eestvedaja juba üle 13 aasta.

Merle Pilliroog - Patsientide poolt armastatud pereõde.

Marika Klimberg-Hyötyläinen - Räpina Muusikakooli direktor ja Räpina Kammerkoori juht.

Ave Haamer - Täistsükliga seakasvatuse omanik ja Vastse-Kuuste Lihatööstuse üks taaselustajatest. 

2017

Marko Kikas - OÜ Saviukumaja looja ja eestvedaja ning juhatuse liige, vanade ehitustraditsioonide hoidja

Leo Kütt - Räpina Loomemaja juht, Ukraina Vabariigi Tšernigivi oblasti Kulikovka rajooni ja Põlva maakonna sõprussuhete hoidja ja eestvedaja

Huko Laanoja - SA Maarja Küla arendusjuht, Räpina Aianduskooli nõukogu Maarja Küla õppegrupi õppealajuht ja õpilaskonna esindaja

Lennart Liba - Vastse-Kuuste vallavanem, kohaliku elu edendaja

Raivo Musting - põllumajandusettevõtja, Külmsoo talu peremees

Olvi Raie - Pizza Olive külakohviku looja ja perenaine, Külagurmee OÜ juhatuse liige, kohaliku elu edendaja

Signe Strohm - MTÜ Veriora Tsunft mõtte algataja ja eestvedaja

Mai Tammvere - Põlva Lasteaed Pihlapuu lasteaia õpetaja

Anneli Tilk - Põlva Spordikooli suusatreener, spordiklubi Serviti juhatuse liige, edukate noorsportlaste innustaja

Aile Vals - Kaitseliidu Põlva maleva noorteinstruktor, naiskodukaitsja, kodutütarde rühma juhendaja, noorte isamaalisele kasvatusele kaasaaitaja

2016

Elar Edesi - noor ettevõtja, OÜ Tuuleristi eestvedaja

Nadežda Latkina - kohaliku elu edendaja, õpetaja, Lüübnitsa sibula-ja kalalaada algataja

Lauri Lutsar - Kaitseliidu Põlva maleva Noored Kotkad pealik

Ene Mattus - SA Tartu Kiirabi meditsiiniõde, laste ja noorte vaimse tervise kabineti eestvedaja, terviseedendaja

Andi Normet - aianduse õppejõud, sibullillede kasvataja ning paljude sibullillede raamatute autor

Kairit Numa - Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, Põlva Toidupanga eestvedaja

Madis Saadik -  Põlva Agro OÜ kauaaegne peainsener

Krista Salf - Viluste Põhikooli õpetaja ja huvijuht

Valeri Veskioja - ettevõtja, Põlva-Term OÜ juhataja

Sirje Vill - Jakob Hurda nim Rahvahariduse Seltsi esimees, kauaaegne ajakirjanik, õpetaja ja kultuuritegelane

2015

Ulvi Ajalik - Põlvamaa Põllumeeste Liidu Nõuandekeskuse juhataja, vabariigi „Parim konsulent 2014" põllu - ja maamajanduse alal

Malle  Amor - kauaaegne ja pühendunud riigitegelane, maakonna elu edendaja

Raili Kallavus - väikeettevõtja, Raili Pagarikoja omanik, MTÜ Kodukant Liikumise liige

Margit Lail - vaimulik, EELK Kanepi Jaani koguduse õpetaja

Anu  Luiga - noorsootöötaja, Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse juht, kohaliku elu edendaja

Raul Lusti - ettevõtja, OÜ Lihapagar juhatuse liige, kohalike elu edendaja

Ainika Mägi - Lahe Raamatukogu juhataja, Noorte Kotkaste Põlva maleva juhatuse liige, Noorte Kotkaste Põlva Maleva Laheda rühma pealik ja Kodutütarde Põlva ringkonna Laheda rühma pealik

Taimi  Randma - Räpina Haigla õendusjuht

Janel Säkk - Kaitseliidu Põlva maleva pealik, major

Kaarel Tiganik - RMK Kagu Regiooni metsakasvataja, Eesti Metsateenijate Ühingu esimees, kohaliku elu edendaja

2014

Anne Hõrak - Põlva Postkontori klienditeenindaja

Jaan Kallas – SA Maarja Küla asutaja, nõukogu esimees

Jaak Kõiv – loomakasvataja, Kellamäe talu peremees

Tea Korela – Saatse Seto Muuseumi varahoidja, juhataja

Heini Lumpre – Räpina Ainaduskooli õpetaja, Räpina Spordikooli treener

Toomas Nigola – Kaitseliidu Põlva maleva juhatuse liige-nooremleitnant, abipolitseinik, Põlva Maarja koguduse õpetaja

Mare Põld - Põlva Muusikakooli õpetaja, dirigent, Põlvamaa Rahvatantsu ja Rahvamuusika seltsi juhatuse esimees, MTÜ Lõõtsapilliseltsi asutajaliige

Piret Rammo - Veriora Valla Kultuur juhataja, MTÜ Tegus Veriora juhatuse liige, Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu liige

Ahto Raudoja – Sihtasutuse Seto Instituut tegevjuht

Margus Vahtramäe – OÜ Kanepi Aiand tegevjuht

2013

Aino Aasma - Roosi Kooli direktor

Heldi Kanarik - Peri Põllumajandusliku OÜ taimekasvatusspetsialist

Reno Olle - Tantsuklubi Maarja treener

Evi Poolak - Saverna Hooldekodu hooldustöötaja

Seido Suija - Põlvamaa Veterinaarkeskuse juhataja

Margot Suur - Põlva ja Räpina Muusikakooli laulu- ja solfedžoõpetaja

Tarmo Stokkeby - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna juht, politseimajor

Maie Toots - Mooste kaupluse juhataja-müüja

Peeter Urman - Põlva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees

Mati Vaino - Karilatsi Kalamandi OÜ juhataja

eu