Uudised

Uudised

Head eesti keele sõbrad!
2024-02-05 17:59:00

Kutsume teid osalema Keelesõbra programmis eesti keele mentoritena – vestlema regulaarselt eesti keele õppijatega igapäevastel teemadel ja seeläbi aitama neil eesti keel selgemaks saada. Iga mentori panus on keeleõppijale hindamatu tähtsusega ja paneb eesti keelt veelgi rohkem kõlama.

Mida eesti keele mentoriks olemine tähendab?

  • Olete valmis vestlema ajavahemikus 14. veebruar – 14. mai 2024.
  • Vestlete keeleõppijaga eesti keeles igapäevastel teemadel.
  • Lepite kokku, kas vestlete korra nädalas või tihedamini, tunnikese või vähem.
  • Vestlemiseks kasutate teile mõlemale sobivat suhtluskanalit, nt telefon, Zoom, Messenger jt.
  • Kogu perioodi vältel saate tuge Keelesõbra programmi meeskonnalt nii materjalide kui ühiste veebikohtumiste näol.

Kuidas saate mentoriks registreeruda?

Palun täitke Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel olev registreerimisvorm hiljemalt 7. veebruaril 2024

Mida veel arvesse võtta?

  • Osalemine Keelesõbra programmis on vabatahtlik ning mõeldud täisealistele.
  • Keeleõppijate registreerumine programmi algab 9. veebruaril 2024 kell 7.00 Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. 
  • Aitate veel rohkem, kui kaasate mentoritena ka teisi. Selleks olge lahked jagama nii seda kirja kui ka teadetpostitust ja infomaterjale

Kust saate lisainfot?

Täpsemalt saate programmi kohta lugeda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehelt või Facebooki lehelt. Teie täiendavad küsimused on teretulnud e-kirja teel: keelesober@integratsioon.ee.

Aitäh Teile juba ette koostöö eest!

Dmitri Moskovtsev, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja
Ave Landrat, Keelesõbra programmi juht

Taustainfoks

  • Nelja aasta jooksul on Keelesõbra programmis osalenud kokku 3728 inimest. Mentoritena on kaasa löönud inimesed erinevas vanuses, kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest. Programmis osalenud keeleõppijad on kinnitanud, et see võimalus on neid väga palju edasi aidanud.
  • Integratsiooni Sihtasutus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas alates 1998. aastast eesmärgiga aidata kaasa sidusa ühiskonna kujunemisele. Sihtasutus toetab Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste koostegutsemist ja rahvuskultuuride väärtustamist, eesti keele ja kultuuri tundmaõppimist, Eestisse töötama või elama tulnud inimeste kohanemist ning Eestist pärit inimeste kodumaale naasmist ja ülemaailmse kogukonnana toimimist.
eu