POL tegevus

POL tegevus

POL tegevus

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

23. veebruaril 1994. aastal asutatud MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) eesmärgiks on kaasa aidata maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule, kultuuritraditsioonide säilitamisele omavalitsuste ühistegevuse ja koordineerimise kaudu.

Liidu liikmed on 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt moodustunud kolm maakonna kohalikku omavalitsust - Põlva vald, Räpina vald ja Kanepi vald. 

Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõik vallavanemad ning volikogude esimehed. Liidu tööd juhib juhatus. Juhatuse esimees on ühtlasi ka omavalitsusliidu esimees. Igapäevatööd korraldab liidu büroo.

Liidul on oma eelarve. Tegevusteks vajalikud vahendid laekuvad eelarvesse liikmemaksudest ja muudest tuludest (nt Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarveline toetus). 
Põhikirja muudatuse järel 20.06.2003 on POL registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, registrikood 80190931.

POL tegutseb Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja Mittetulundusühingute seaduse alusel.

eu