Kultuuriprojektid

Põlvamaa Omavalitsuste Liidult saab taotleda toetust 2024. aasta kultuuriprojektide elluviimiseks.

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste väljaandmiseks; kultuurialaste välissuhete loomiseks ja arendamiseks; kultuuri valdkonna koostööprojektide jaoks ning maakondlike kultuurikollektiivide tegevuste toetamiseks.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 2024. aasta eelarvest eraldatakse kultuuri valdkonna edendamiseks orienteeruvalt 17 000 eurot. Toetatavad projektid selguvad 2024. aasta alguses.

Varasemalt on Põlvamaa Omavalitsuste Liit rahaliste vahenditega toetanud näiteks  Põlvamaa Kultuuripärli väljaandmist, kultuurikalendrite trükkimist, maakonna žanripäevade korraldamist ja teisi kultuurivaldkonna projekte.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2023. Taotlused tuleb saata e-postil polvamaa@polvamaa.ee (märgusõnaks „kultuuriprojekt 2024") või paberkandjal esitada aadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Taotlusvorm

Aruandevorm

Lisateave:

Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Andre Laine
Kultuuri ja välissuhete spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 56612809
E-post: andre.laine@polvamaa.ee

eu