Kultuurivaldkonna tunnustused

Tunnustamise eesmärk on avaldada tunnustust Põlva maakonna kultuurivaldkonnas silmapaistnud tegijatele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Põlvamaa arengule.
 
Kultuurivaldkonna tunnustused antakse välja kord aastas, mis üldjuhul toimub jaanuarikuus, eelnenud aastal silmapaistnud isikutele ja kollektiividele.
 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit tunnustab kultuurivaldkonnas:
 
Aasta kollektiiv;
Aasta kollektiivi juht;
Aasta noor tegija.
 
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.
Põlvamaa Omavalitsuste Liidule tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
 
taotletav tunnustus;
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, sünniaeg, aadress, telefon, e-post);
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulisest tegevusest ja saavutustest;
ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed.
 
Ettepanekud palume saata e-posti aadressil polvamaa@polvamaa.ee  5. jaanuariks 2024.
 
 
Lisainfo:
 
Andre Laine,
kultuuri- ja välissuhete spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
5661 2809
eu